Artiklar i Åtabak 2019-1993


Nr 1. 2019 Vart leder stigen?

   Fotoprojektet- Holger Söderström

   Klanen ANT - Kalle Åhman

   Utflykt till Flarken


Nr 2. 2019 Julfirande i Olsliden - Birger Söström

   Bygdeås historia tom  Gustav Vasa - Eilert Carlsson

   Medeltidens världsbild   

   Trästock i Kullholmssjön  Kalle Åhman


Nr 1. 2018 Föreningen 25 år  
   Bågaskattelängd 1555 Allan Edström
   Nämndemän 1555 Allan Edström
   Kyrkstigen till Bygdeå Kalle Åhman
   Bänklängd 1762 
   Spärrbalongolyckan i Dalkarlså 1940


Nr 2. 2018 Jul i Gryssjön
   Soldater i Bygdsiljum Kalle Åhman
   Vikingasaga i Österled - DNA - Eilert Carlsson
   Kyrkstigar och  Kalle Åhman  

   Boken "Öde krononybyggen i Bygdeå socken" klar

 

Nr. 2, 2017 DNA-träff på biblioteket / Holger Söderström

   Pelle P. och Kalle Å. (Kalle Åhman)

   Skolstadgan för folkskolan 1842  (Vivianne Bäckström)

   Skolan i Bygdeå socken  (Sture Bäckström)

   Skolan i Nysätra socken  (Sture Bäckström)

   Flyttande mindre fölkskolor

   Smårödningens skola 1913

   Gumboda Klintsjön skolrote 1883-1969 (Gerhard Johansson)

   Socknens första lärarinna (Sture Bäckström)

   Skolstrid i Bygdeå, Skolbygge i Norum, Skoltuppen som försvann, Skolan i Granån


Nr. 1, 2017 Ett 90-år gammalt jaktdrama frå den 12 sept. 1927 (Karl-Olov Åhman)

   Släktforskare på utflykt (Sture Bäckström)

   Drunkningsolycka ?  (Allan Edström)

   Stamtavla för Nils Matsson - Åkullasläktens stamfader (Allan Edström)

   Bygdeås krononybyyggen / Holger Söderström


Nr. 2, 2016 Höstutflykt till Trybäck

   Erik Petter Eriksson, Kullholm

   Martin Edstrsöm 1919-2016

   Hemmansaffärer från då och nu

   Missgärningsbalk - utdrag

   Per Stenbergs levernesbeskrivning

   Husförhör i Åkullsjön

   1790-talets Åkullsjön (Sture Bäckström)

   Släkten Thun (Karl-Olov Åhman)


Nr. 1, 2016 DNA och Släktforskning

   En kriminalberättelse från en svunnen tid

   Brödrafejd, soldater och en dynasti i Edfastmark

   Jordabalk - utdrag

   Bergkungen - Pelle Karlsson

   Ryssar i Bygdeå socken


Nr. 2, 2015 Bäck - byn mella bäcken och vägen

   Löjtnantbostället Bäckagård

   Löjtnantsänkan på  Bäckagård

   Familjen Moritz i Bäck

   Leonard Bygdén - en framgångsrik bäckbo

   Dalkarså-leden

   Lagbok från år 1852


Nr. 1, 2015 Djäkneboda / Allan Edström

   Giftermålsbalk - utdrag

   Eric Burman, den svenska meteorologins fader

   Antavla / Bernt Lindfors

   Nyvik - krononybygge

   Viktiga år och händelser i vår bygds historia:

   Årets första utflykt


Nr. 2, 2014 Födelsedagskalas, vi har fyllt 20 år

   Historien om en gård - Smårödningen

   Utflykt till Björkliden, Bäckliden m.fl

   Anders Andersson-Åberg

   Sjömannen "En Jank dära Näse"

   En sjökatastrof 1914


Nr. 1, 2014 Föreningsinformation (Vivianne Bäckström)

   Tryssjön  (Sture Bäckström)

   Nya Storbäcken /Karl-Olov Åhman)

   Kortnotiser  (Vivianne Bäckström)


Nr. 1, 2013 Information om föreningen (Vivianne Bäckström)

   Gamla Storbäcken - Öndebyn 1-2 (Karl-Olov Åhman)

   Sjöhjälten Andreas Eriksson  (Vivianne & Sture Bäckström)

   Familjen Hammarsten, Robertsfors


Nr. 2, 2013 Information om föreningen (Vivianne Bäckström)

   Selsbergs krononybygge

   Nya böcker om kommunen, Norum med omnejd (Holger Söderström)

   Nya böcker om kommunen, Välkommen till Gulltjärn

   Scharlakansfeberns härjningar

   Hallmanska stadsplanen

   Storgatan i Robertsfors

   Hedersstipendum till Ingeborg Hörnell


Nr. 1, 2012 Skinnarbyn (Allan Edström)

   Gravstenar

   Gamla Storbäckens äldre historia (Karl-Olov Åhman)

   Kronolänsman Ludvig Wahlberg (Martin Edström)

   Kraftstationen i Gamla Storbäcken (Holger Lundström)


Nr. 2, 2012 Per Persson i Bobacken (Allan Edström)

   Gamla Storbäckens äldre historia, fortsättning (Karl-Olov Åhman)

   Handelsmannen G V Andersson (Vivianne Bäckström)

   Gabrielsbo i Sikeå - CM Moretz (Sture Bäckström)

   Galeasen Anettes förlisning (Sture Bäckström)

   Ståbäckens krononybygge (Sture Bäckström)


Nr. 1, 2011 Utflykt till några nybyggen

   Sjömannen Johan Erik Johansson från Nyvik

   Lappspelemannes sorgeliga död - ett nybyggaröde i socknen (Mats Karlsson)

   Mordet på bonden Per Persson från Rickleå  (Karl-Olov Åhman)

   Domen mot Lapppojkarna

   Några kvinnoöden i slutet av 1800-talet (Martin Edström)

   Från årsmötet i föreningen (Vivianne Bäckström)

   Leander Andersson - Lövånger - USA (Bo Nordenfors)


Nr. 2, 2011 Information om föreningen (Vivianne Bäckström)

   Kullholm (Karl-Olov Åhman)

   Brände krononybygge (Astrid Andersson)

   Ivarsnäs krononybygge (Holger Söderström)

   Släktbilden från Johanneslund (Sture Bäckström)


Nr. 1, 2010 Protokoll årsmöte

   Namnet Bygdeå (Karl-Olov Åhman)

   Garvaren J O Johansson, Bygdeå (Martin Edström)

   Brev Till Christina (J R Bäckman)

   Bondesläkt i förvandling (Vivianne Bäckström)


Nr. 2, 2010 Somrarna på Hälsan (Karl-Erik Lindqvist)

   Nybygget Fågelsång (Vivianne & Sture Bäckström)

   Nybygget Södra Sjönäs (Holger Söderström)


Nr. 1, 2009 Några rader från Vivianne.  (Vivianne Bäckström)

   Verksamhetsberättelse

   Bygde sten och tio älvars land (Karl-Olov Åhman)

   Robertsfors bruk under de första 25 åren  (Sammanfattat av Vivianne Bäckström)

   De första bruksarbetarna vid Robertsfors bruk (Anders Nilsson)

   Kolarna vid bruket (Anders Nilsson)

   Några smeder vid Robertsfors bruk (Anders Nilsson)

   Karta över Robertsfors bruk år 1799


Nr. 2, 2009 Ordförandes spalt:  (Vivianne Bäckström)

   Bomärken 1752 (Allan Edström)

   Robertsfors kommuns posthistoria  (Holger Söderström)

   Granbergets nybygge  (Sture Bäckström)

   Birkarlar  (Karl-Olov Åhman)


Nr. 1, 2008 Ordförarens spalt:  (Vivianne Bäckström)

   Olof Petter Lundström, torpare i Ratu

   Kroksjönäs (Allan Edström)

   Jonas Fridolf Jonsson, hemmansägare i Brattliden (Birgitta Rosengren)

   Johan Petter Landgren, från bonddräng till hamnkapen (Peter Landgren)


Nr. 2, 2008 Ordförarens spalt:  (Vivianne Bäckström)

   Önde i Öndebyn (Karl-Olov Åhman)

   Gästgiverier och postbönder (Allan Edström)

   Folkräkningen (Ted Rosvall)

   Historien om ett soldattorp (Karl-Olov Åhman)

   Robertsfors Bruk 250 år


Nr. 1, 2007 Några rader från Vivianne.  (Vivianne Bäckström)

   Verksamhetsberättelse

   Bureätten i Bygdeå socken (Ulf Lundström)

   Släkten von Ahn i Bygdeå.  (Allan Edström)

   Bygdeåboken (Sven-Olof Hägglund)

   Johan Adrian Österlund (Chennet Wedin)

   Släktforskningsresor - Elgmora (Stig Magnusson)


Nr. 2, 2007 Några rader om året som gått  (Vivianne Bäckström)

   Kyrkoräkenskaper och sjukdomar

   Släkten Thurdin

   1808-1809 års krig  (Vivianne Bäckström)

   Om kriget 1808-1809, ur Carl Johan Ljunggrens anteckningar

   Ehrenfried Gravallius, krigskorrespondent (Sture Bäckström)

   Gullmarkshemman (Allan Edström)


Nr. 1, 2006 En kyrkstöld i Bygdeå kyrka år 1841. (Holger Strand)

   Historia eller bara historier. (Ewa Leijdström)

   En liten historia om en liten nykterhet. (Gunnar Nilsson)

   Ättlingar till Anna Magdalena Jonsdotter, Rickleå.  (Birgitta Rosengren)

   En avgående ordförande. (Allan Edström)Nr. 2, 2006 Från Redaktionen (Vivianne Bäckström)

   Bygdeå sockens soldatroten (Vivianne Bäckström)

   Fredagen den 13  (Birgitta Rosengren)

   Antavla Oskar Johansson 1859-1936 (Anders Nilsson)

   Grubblerier år 1949  (Ewa Leijdström)

   Folksägner (Ewa Leijdström)

   Sikeås förste indelte soldat


Nr. 1, 2005 Kyrkobokens historia. (Sven-Olof Hägglund)

   Kyrkoarkivet i Bygdeå. (Sven-Olof Hägglund)

   Brändström & Österlund (Ewa Leijdström)

   Ur ALMANACK FÖR ALLA 1899 (Birgitta Rosengren)

   Dödsrunor ur Bygdeå församlings dödbok, 1753-1757. Fortsättning


Nr. 2, 2005 DIS- Föreningen för datorhjälp i släktforskningen.  (Vivianne Bäckström)

   Kyrkobokens historia. (Sven-Olof Hägglund)  Fortsättning

   Minnen från Östra Sjulsmark.  (Ewa Leijdström)

   Julstök och Torpdrömmar.  (Ewa Leijdström)

   Skellefteå Tidning 1870 om utvandring.  (Birgitta Rosengren)

   Emigranter till USA.  (Birgitta Rosengren)

   Dödsrunor ur Bygdeå församlings dödbok, 1753-1757. Fortsättning


Nr. 1, 2004 Gudmund Nilsson och andra värmlänningars utvandring till Västerbotten. (Gunnar Nilsson)

   Om släktforskning - och en fotosamlares funderingar. (Gunnar Nilsson)

   Historien om gamle kyrkoherdens vagnshjul. (Gunnar Nilsson)

   Dödsrunor ur Bygdeå församlings dödbok, 1745-1753.


Nr. 2, 2004 Julen förr i tiden, ur DAUMS:s arkiv. (Åsa Lundgren)

   Räkning daterad 17 april 1704, från Vederlövs kyrka. (Birgitta Rosengren)

   Anfäder till Nils Sture Brändström på hans fars sida, 7 gen. (Birgitta Rosengren)

   Dödsrunor ur Bygdeå församlings dödbok, 1753-1757.

   Medlemsregister


Nr. 1, 2003 Dialektdöden svårstoppad. (Birgitta Rosengren)

   Personer i Klara, Stockholm födda i Bygdeå, och Nysätra fs. (Birgitta Rosengren)

   Kyrksilvret från Västerbotten till Gustav Wasas skattkammare. (Västerbottens Läns Hembygdsförenings Årsbok 1922)

   Peter "Foppa" Forsbergs härstammning. (Gunnar Nilsson)

   Bygdeå kyrka plundrad. (Norra Västerbotten)


Nr. 2, 2003 Carl Johan Tjernströms Fakturabok för åren 1900-1904. (Sammanställt av Ingvar Olofsson)

   Spanska sjukan. (Birgitta Rosengren)

   Municipalsamhällenas folkmängd den 1 januari 1945, Västerbottens län. (Tidens kalender 1946)

   Förteckning över Västerbottens läns Hembyggnadsförenings medlemmar från Bygdeå och Nysätra januari 1924.

   Den gamla svenska bondepraktikan.

   Källkritik av Kalle Bäck, Linköping. (Sammanställt av Birgitta Rosengren)


Nr. 1, 2002 IN MEMORIAN, Lars G. Andersson. (Styrelsen)

   Tio bud. Att lära och minnas. (Solstrålen, Sagostundsbarnens tidning, feb.1908)

   Sola går rätt i Bygde, ers majestät. (Saxat från Lennart Lundmarks bok "Tiden är bara ett ord")

   Amanda "Mandis" Sandbergh 1873-1961, major i Frälsningsarmén. (Birgitta Rosengren)

   Släkten på 1900-talet, hur hittar man den? (Kajsa Nilsson)


Nr. 1, 2001 Bygdeborg. Kaptensboställe, boställsinnehavare.

   Jordeböcker på landet 1524-1908. (Sten Boström)

   Elsa i Ratuvik, källor Bygdeå sockens historia, Mantalslängder, Jordeböcker. (Allan Edström)

   Anders Andersson-Skär i Åkullsjön, född 1696 men var. (Allan Edström)

   Min farfars härstammning, 7 gen. (Allan Edström)

   Livsanteckningar av Nils Olof Bergström. (Ingvar Olofsson, Flarken)


Nr. 2, 2001 Komminister Carl Gustaf Saedèn med familj. (Martin Edström)

   Minnesanteckningar av Axel Boström, född den 6 okt. 1900. (Sten Boström, Nyköping)

   Den gamla almanachen, väderleksprognoser. (Egon Bosved)

   Ellis Islands databas på internet. (Birgitta Rosengren)

   Min farmors härstammning, 6 gen. (Allan Edström)

   Medlemsförteckning för Bygdeå-Nysätra Släktforskarförening.


Nr. 1, 2000 I drottning Kristinas brev, angående det ständiga knektehållet. (Gunnar Nilsson)

   Landshövding Montgomery och getaren från Gravbäck, historia. (Gunnar Nilsson)

   En omtalad far och omtalad son, om botgöraren Nathanael Hellström. (Gunnar Nilsson)

   Personer från Bygdeå - Nysätra som är inflyttade till Söder, Stockholm. (Birgitta Rosengren, Bro)

   En ovillig skjutsbonde, hämtat från Bygdeå häradsrätts vårting 1810 nr.19.

   Förteckning på Kronohemman och Nybyggen, första åbo och anläggningsår, fortsättning från förra numret.


Nr. 2, 2000 En hedersman av gamla stammen, om byggmästare Per Berglund. (Margit Jonsson)

   Äktenskapshandel i Bygdeå socken, klipp ur Nordsvenska Dagbladet.

   Giftaslysten änka fick betala för sin kärlek, klipp ur Nordsvenska Dagbladet.

   Den gamla almanachen, när helgdagarna blev fel. (Egon Bosved)

   Soldater ur Bygdeå Kompani omkomna under Karl XII krig 1701-1719. (Mossberg-Lindfors)

   Svenska regenters valspråk.


Nr. 1, 1999 Gunnar Andersson - ett levnadsöde. (Stig Magnusson, Domsjö)

   Verksamheter vid Robertsfors bruk. (Maj-Britt Palm)

   Krononybyggen i Robertsfors. (Maj-Britt Palm)


Nr. 2, 1999 Kvinnlig fördel, ur Bygdeå sockens skolprotokoll den 9 sept. 1903.

   Dödsrunor ur Bygdeå församlings dödbok, 17 juni 1754, 20 dec. 1754, 2 okt. 1757.

   Turdins i Bobacken, Johan Fredrik Turdins familj.

   Kyrkoherde Hjalmar Westeson. (Martin Edström)

   Ur Bygdeå sockens historia, flyttningsbetyg från Robertsfors 1808. (Karl-Erik Ferner)

   Om Hans P. Hammarsten, Robertsfors. (Karl-Erik Ferner)

   En driftig kvinna i Ratan, om krögerskan Magdalena Forsberg född Östling.

   Förteckning på Kronohemman och Nybyggen, första åbo och anläggningsår.


Nr. 1, 1998 Ansökan om husbehovsbränning.

   Villmanstrand, dikt från Kungl. Västerbottens regementes Minnesbok 1946.

   En kraftkarl från Kålaboda, om Olof Olofsson. (Nancy Larsson)

   Kålabodas påverkan av Trettiåriga och Finska kriget.

   Min morfars härstammning, 6 gen. (Allan Edström)

   Berättelser. 30-talet. Då världen vidgade sig. Att överlista kon. Tyvärr ingen marmorskiva. Inget gott koskick.

   Om Åträsk. (Gunnar Nilsson)


Nr. 2, 1998 Vallonsläkter. (Karl-Erik Ferner)

   Forskning om kolaren Hans Berg och mästersmeden Olof Bäckström i Olofssfors. (Karl-Erik Ferner)

   Herr Peder, en visa av medeltida ursprung. (Karl-Erik Ferner)

   Brott och straff under 300 år, från släktforskardagarna i Jönköping den 29-30 augusti 1998.

   Min mormors härstammning, 6 gen. (Allan Edström)

   Skatteläggning av Krono Nybygget Fågelsång uti Bygdeå socken år 1817. (Maj-Britt Palm)

   Beskrivning av kartan över Fågelsångs Krono Nybygges inägor. (Maj-Britt Palm)


Nr. 1, 1997 Om Daniel Wippa. (Gunnar Nilsson)

   Flottningen i Rickleån. (Lars Olof Sjöström)

   Sann berättelse om Carl Olof Rosenius från år 1835. (Sten Boström)

   Muhrs Brukskatekes . (Karl-Erik Ferner)

   Bygdeå Nysätra Släktforskningsförenings medlemsmatrikel.


Nr. 2, 1997 Sjukvård av kloka gubbar och läkekunniga käringar. (Martha Pettersson)

   Kyrktagningsseden i Sverige. (Sammanställd av Karl-Erik Ferner)

   Ur 1667 års jordebok för Bygdeå socken, hemmanens skattetal i tunnor och skäl.

   Rotan nr. 31 Fjellman, ang. försummelse att underhålla torp. (Ingvar Olofsson)

   En gammal släkt i Bobacken vilkas ättlingar ännu lever kvar i byn, Bobacken nr. 2.

   Dödsruna över fältjägaren Olof Andreas Eriksson And. (Holger Strand, Västomsundet)

   Morgongåva. (Karl-Erik Ferner)


Nr. 1, 1996 Om soldattorp. (Gunnar Nilsson)

   Om herrar och vanligt folk. (Gunnar Nilsson)

   Behövs soldatforskning/eller vem var soldat Johan Larsson Smed ?. (Kenneth Mossberg)

   Stamtavla från bonden Matts Öndesson i Öndebyn.


Nr. 2, 1996 Öndesläkten - funderingar och räkneexempel. (Daniel Brömster)

   Mantalslängder, tolkningsexempel. (Kenneth Mossberg)

   Jon Persson i Sjulsmark än en gång. (Daniel Brömster)

   Anna Stina Andersdotter i Gulltjärn. (Stig Magnusson, Domsjö)

   Några emigranter till Nordamerika från Bygdeå socken 1881-1884.

   Wilhelm Trempenau:s recept. (Karl-Erik Ferner)

   Arvids-släkten i Rickleå, en gammal släkt som fortfarande lever kvar i byn.


Nr. 1, 1995 Carl Johan Nortman, en förmögen prästman.

   Rote nr. 44 i Bäck 1683-1883, Kraft, Åberg. (Carl Gunnar Hammarsten)

   Förkortade tingsprotokoll ur Domboksregistret för Grimsmark och Gunsmark 1635-1705.

   Sockenmän med bomärke år 1753, Bygdeå och Nysätra.

   Skinnarbyn nr. 4  7/16 mantal, historik över en gammal släkt. (Allan Edström)

   En dyrbar verksamhet, om hembränning 1748.

   Vägunderhåll, ur Bygdeå sockens dombok den 1 okt. 1746.

   Brednoret och Nils Jönsson-Tranfeldts ättlingar. (Allan Edström)

   Förklaring till vissa äldre benämningar och mått

.

Nr. 2, 1995 Ur dombok för Bygdeå socken 1651-1683. (Avskrift från boken Skrivargården i Flarken)

   Förkortade tingsprotokoll ur Domboksregistret, fortsättning från föregående nr.

   Lia-mordet i Överklinten 1786. (Allan Edström)

   Västerbotten i Stockholms stads tänkeböcker. (Johan Nordlanders samlingar)

   Avrättningen av dom skyldiga vid Lia-mordet. (Allan Edström)

   Generalmönstring Gumboda Hed 1883. (Carl Gunnar Hammarsten)

   Förteckning på underhåll vid Bygdeå Compagnie c:a 1835. (Carl Gunnar Hammarsten)

   Åkulla-släkten. Släkten Åberg. (Allan Edström)

   Databasen i Bygdeå. (Sven-Olof Hägglund)


Nr. 3, 1995 Bure - mytiskt och mystiskt. (Bengt Säfsten, Uppsala)

   Vad gjorde sexmännen ?. (Ossian Egerbladh) VK 1976-02-28.

   Carlsöhr, Älvsbacka. (Allan Edström - Martin Edström)

   Asplundska i Åkullsjön, om Magdalena Johanna Nilsdotter, född 1841 i Älglund.

   Levnadskonstnärer i Åkullsjön, om Andreas Åström, född 1874 i Botsmark. (VK 1949)

   Om Per Nings', Per Nilsson, bonde i Åkullsjön 5. (Gunnar Nilsson)

   Stamtavla från fältväbel Pehr Christiersson, 2 generationer.

   Antavla, upprättad för Sofia & Elin Sjöström, Umeå. (Gunda Lundström, Bygdeträskliden)


Nr. 1, 1994 Födoråd ur Bygdeå sockens häradsrätts småprotokoll 23/9 1834.

   Sparkfärden, händelse 1894. (Gunnar Johansson, Vällingby)

   Kort handledning i släktforskning, kyrkoarkivens indelning.

   Släktforskning avslöjade tragiskt människoöde. (Monica Engström, Lycksele) VF 1993.


Nr. 2, 1994 Robertsfors första bruksarbetare. (Kenneth Mossberg, Vårby)

   Amerika-slottet i Rickleå. (Tidningsartikel)

   Släktforskning. (Torbjörn Lindelöf)


Nr. 3, 1994 Västerbottens regemente 1689-1719. (Kenneth Mossberg - Berndt Lindfors)

   Kristina Andersdotter från Sävträsk livsöde. (Karin Lilja, Tyresö) 1979.

   Ordboken, om syssling, tremänning.


Nr. 1, 1993 Hur släktforskar man?

   Forskarträffar.

   Byaböcker, översikt.


Nr. 2, 1993 Första årsmötet.

   Edfastmark, byn som blev brukssamhälle.

   En vandring tillbaka i tiden. (Karl Gunnar Hammarsten)

   En soldat och hans rote, om soldaten Daniel Wippa. (Ebba Zingmark)


Nr. 3, 1993 Gamla Gårdar i Flarken.

   Om gamla tider i Flarken.

   Fångvårds- och Länsmansarkiv. (Lars Olov Sjöström, Holmsund)

   Forskarbas i Bygdeå. (Sven-Olof Hägglund)

   Predikant Gustav Adolf Åström.


Nr. 4, 1993 Skinnarbyn, kort historik.

   Vilda Norrland, sista avrättningen i Bygdeå. (Ulla Sjögren)

   Massutskrivning och knektänkor, Jan Lindegren.Artiklar i Åtabak 2014-1993EGESTAS

Eros a tellus magna vel vivamus elementum molestie. Magna etu eros posuere amet elita. Blandit condimentum proin duis u etiam wisi sed et eleifend.  Duis dolor dictum class enim.