Många byar inom vår kommun har utkommit med en historisk dukumentation om sin bys historia.

I dessa böcker kan man hitta många släktuppgifter förutom mycket annat av historiskt intresse.

Här nedan är en sammanställning på ett urval av dessa böcker.


Vill du veta mer om boken, klicka  här  skriv in titel i valfria sökord eller titel/ord i titel och klicka på sök.


Bjännsjöå. Bengt Olofsson. 2003.

Bjännsöå, Nya Ånäset, Zakrisborg.  Bengt Olofsson (2007)

Bobacken våran by. Elisabet Nystedt. 2001.

Brände by. Vuxenskolan. 1989.

Bygdeå församling en kyrklig sockenkrönika från äldsta tid. Sven Olof Hägglund. 2001.

Bygdeå sockens historia. Karl Fahlgren. 1963.

Bygdeå-Nysätra socknars skolhistoria. 1994.

Dalkarlså by. Studiecirkel, Dalkarlså. 1989.

Delar ur Sjöströms i Selsfors släkthistoria. Erik Sjöström. 1946.

En historik från byarna Gunsmark och Grimsmark. Vuxenskolan. 1979.

Estersmark: en ådalsby i Västerbottens kustland. Henning Lundgren - Gösta Öhlund. 1990.

Flarkens by. Vuxenskolan. 1977.

Gravfors med omnejd. Gun-Mari Löfqvist. 2001.

Gumboda Hed - Den indelte soldaten.  Siv Rehn (2007)

Historien om Robertsfors. Erik Forsgren. 1998.

Historiska glimtar från Korssjöns by med omnejd. 1983.

I Rickleå. Vuxenskolan. 1978.

Klintsjöns och Gumboda byar.  Vuxenskolans pärmar. (2007)

Kålaboda folk och gårdar. Claes Grenholm. 2001

Kålaboda förr och nu. Vuxenskolan, Nysätra. 1978.

Liljabäck 1798-1998. Axel Lundmark. 1998.

Norum med omnejd.  Holger Söderström (2013)

På Gullmarks utmarker. Thure Johansson. 2000.

Robertsfors bruks historia. Bertil Boethius. 1921.

Skrivargården, Flarken. John Ericsson, Ebba Zingmark. 1955.

Skäran - Hertsånger. Vuxenskolan. 1981.

Ulltervattnet under 300 år. A. Degerfeldt. 1992.

Vigda i Nysätra 1688-1861.  Britt-Inger Dahlberg (2007)

Åkullsjöbygden. Vuxenskolan, studiecirkel. 1981.

Ånäset genom tiderna. Stig Axel Eriksson, Gösta Öhlund. 1997.

Överklinten i äldre och nyare tid. Vuxenskolan, Överklinten. 1980.