Medlemsbladet för föreningen heter ÅTABAK

och har utkommit sedan 1993. Den utkommer med 2 nummer / år


Vi vill gärna att Du bidrar med material till medlemsbladet. Vi ser gärna släktutredningar från Bygdeå-Nysätra-området. Har du bidrag till bladet skicka till ordförande eller kassör. 


Gamla nummer av Åtabak kan köpas för 20:- Skriv till byny@atabak.se eller ring 073-0779205


Innehåll i gamla nummer av Åtabak kan du läsa här.


Innehållsförteckning 1993-2021


Innehållsförteckning 2021-1993