Artiklar i Åtabak 1993-2019

  Nr. 1, 1993   Hur släktforskar man?

      Forskarträffar.

      Byaböcker, översikt.

  Nr. 2, 1993   Första årsmötet.

      Edfastmark, byn som blev brukssamhälle.

      En vandring tillbaka i tiden. (Karl Gunnar Hammarsten)

      En soldat och hans rote, om soldaten Daniel Wippa. (Ebba Zingmark)

  Nr. 3, 1993   Gamla Gårdar i Flarken.

      Om gamla tider i Flarken.

      Fångvårds- och Länsmansarkiv. (Lars Olov Sjöström, Holmsund)

      Forskarbas i Bygdeå. (Sven-Olof Hägglund)

      Predikant Gustav Adolf Åström.

  Nr. 4, 1993   Skinnarbyn, kort historik.

      Vilda Norrland, sista avrättningen i Bygdeå. (Ulla Sjögren)

      Massutskrivning och knektänkor, Jan Lindegren.

  Nr. 1, 1994   Födoråd ur Bygdeå sockens häradsrätts småprotokoll 23/9 1834.

      Sparkfärden, händelse 1894. (Gunnar Johansson, Vällingby)

      Kort handledning i släktforskning, kyrkoarkivens indelning.

      Släktforskning avslöjade tragiskt människoöde. (Monica Engström, Lycksele) VF 1993.

  Nr. 2, 1994   Robertsfors första bruksarbetare. (Kenneth Mossberg, Vårby)

      Amerika-slottet i Rickleå. (Tidningsartikel)

      Släktforskning. (Torbjörn Lindelöf)

  Nr. 3, 1994   Västerbottens regemente 1689-1719. (Kenneth Mossberg - Berndt Lindfors)

      Kristina Andersdotter från Sävträsk livsöde. (Karin Lilja, Tyresö) 1979.

      Ordboken, om syssling, tremänning.

  Nr. 1, 1995   Carl Johan Nortman, en förmögen prästman.

      Rote nr. 44 i Bäck 1683-1883, Kraft, Åberg. (Carl Gunnar Hammarsten)

      Förkortade tingsprotokoll ur Domboksregistret för Grimsmark och Gunsmark 1635-1705.

      Sockenmän med bomärke år 1753, Bygdeå och Nysätra.

      Skinnarbyn nr. 4  7/16 mantal, historik över en gammal släkt. (Allan Edström)

      En dyrbar verksamhet, om hembränning 1748.

      Vägunderhåll, ur Bygdeå sockens dombok den 1 okt. 1746.

      Brednoret och Nils Jönsson-Tranfeldts ättlingar. (Allan Edström)

      Förklaring till vissa äldre benämningar och mått.

  Nr. 2, 1995   Ur dombok för Bygdeå socken 1651-1683. (Avskrift från boken Skrivargården i Flarken)

      Förkortade tingsprotokoll ur Domboksregistret, fortsättning från föregående nr.

      Lia-mordet i Överklinten 1786. (Allan Edström)

      Västerbotten i Stockholms stads tänkeböcker. (Johan Nordlanders samlingar)

      Avrättningen av dom skyldiga vid Lia-mordet. (Allan Edström)

      Generalmönstring Gumboda Hed 1883. (Carl Gunnar Hammarsten)

      Förteckning på underhåll vid Bygdeå Compagnie c:a 1835. (Carl Gunnar Hammarsten)

      Åkulla-släkten. Släkten Åberg. (Allan Edström)

      Databasen i Bygdeå. (Sven-Olof Hägglund)

  Nr. 3, 1995   Bure - mytiskt och mystiskt. (Bengt Säfsten, Uppsala)

      Vad gjorde sexmännen ?. (Ossian Egerbladh) VK 1976-02-28.

      Carlsöhr, Älvsbacka. (Allan Edström - Martin Edström)

      Asplundska i Åkullsjön, om Magdalena Johanna Nilsdotter, född 1841 i Älglund.

      Levnadskonstnärer i Åkullsjön, om Andreas Åström, född 1874 i Botsmark. (VK 1949)

      Om Per Nings', Per Nilsson, bonde i Åkullsjön 5. (Gunnar Nilsson)

      Stamtavla från fältväbel Pehr Christiersson, 2 generationer.

      Antavla, upprättad för Sofia & Elin Sjöström, Umeå. (Gunda Lundström, Bygdeträskliden)

  Nr. 1, 1996   Om soldattorp. (Gunnar Nilsson)

      Om herrar och vanligt folk. (Gunnar Nilsson)

      Behövs soldatforskning/eller vem var soldat Johan Larsson Smed ?. (Kenneth Mossberg)

      Stamtavla från bonden Matts Öndesson i Öndebyn.

  Nr. 2, 1996   Öndesläkten - funderingar och räkneexempel. (Daniel Brömster)

      Mantalslängder, tolkningsexempel. (Kenneth Mossberg)

      Jon Persson i Sjulsmark än en gång. (Daniel Brömster)

      Anna Stina Andersdotter i Gulltjärn. (Stig Magnusson, Domsjö)

      Några emigranter till Nordamerika från Bygdeå socken 1881-1884.

      Wilhelm Trempenau:s recept. (Karl-Erik Ferner)

      Arvids-släkten i Rickleå, en gammal släkt som fortfarande lever kvar i byn.

  Nr. 1, 1997   Om Daniel Wippa. (Gunnar Nilsson)

      Flottningen i Rickleån. (Lars Olof Sjöström)

      Sann berättelse om Carl Olof Rosenius från år 1835. (Sten Boström)

      Muhrs Brukskatekes . (Karl-Erik Ferner)

      Bygdeå Nysätra Släktforskningsförenings medlemsmatrikel.

  Nr. 2, 1997   Sjukvård av kloka gubbar och läkekunniga käringar. (Martha Pettersson)

      Kyrktagningsseden i Sverige. (Sammanställd av Karl-Erik Ferner)

      Ur 1667 års jordebok för Bygdeå socken, hemmanens skattetal i tunnor och skäl.

      Rotan nr. 31 Fjellman, ang. försummelse att underhålla torp. (Ingvar Olofsson)

      En gammal släkt i Bobacken vilkas ättlingar ännu lever kvar i byn, Bobacken nr. 2.

      Dödsruna över fältjägaren Olof Andreas Eriksson And. (Holger Strand, Västomsundet)

      Morgongåva. (Karl-Erik Ferner)

  Nr. 1, 1998   Ansökan om husbehovsbränning.

      Villmanstrand, dikt från Kungl. Västerbottens regementes Minnesbok 1946.

      En kraftkarl från Kålaboda, om Olof Olofsson. (Nancy Larsson)

      Kålabodas påverkan av Trettiåriga och Finska kriget.

      Min morfars härstammning, 6 gen. (Allan Edström)

      Berättelser. 30-talet. Då världen vidgade sig. Att överlista kon. Tyvärr ingen marmorskiva. Inget gott koskick.

      Om Åträsk. (Gunnar Nilsson)

  Nr. 2, 1998   Vallonsläkter. (Karl-Erik Ferner)

      Forskning om kolaren Hans Berg och mästersmeden Olof Bäckström i Olofssfors. (Karl-Erik Ferner)

      Herr Peder, en visa av medeltida ursprung. (Karl-Erik Ferner)

      Brott och straff under 300 år, från släktforskardagarna i Jönköping den 29-30 augusti 1998.

      Min mormors härstammning, 6 gen. (Allan Edström)

      Skatteläggning av Krono Nybygget Fågelsång uti Bygdeå socken år 1817. (Maj-Britt Palm)

      Beskrivning av kartan över Fågelsångs Krono Nybygges inägor. (Maj-Britt Palm)

  Nr. 1, 1999   Gunnar Andersson - ett levnadsöde. (Stig Magnusson, Domsjö)

      Verksamheter vid Robertsfors bruk. (Maj-Britt Palm)

      Krononybyggen i Robertsfors. (Maj-Britt Palm)

  Nr. 2, 1999   Kvinnlig fördel, ur Bygdeå sockens skolprotokoll den 9 sept. 1903.

      Dödsrunor ur Bygdeå församlings dödbok, 17 juni 1754, 20 dec. 1754, 2 okt. 1757.

      Turdins i Bobacken, Johan Fredrik Turdins familj.

      Kyrkoherde Hjalmar Westeson. (Martin Edström)

      Ur Bygdeå sockens historia, flyttningsbetyg från Robertsfors 1808. (Karl-Erik Ferner)

      Om Hans P. Hammarsten, Robertsfors. (Karl-Erik Ferner)

      En driftig kvinna i Ratan, om krögerskan Magdalena Forsberg född Östling.

      Förteckning på Kronohemman och Nybyggen, första åbo och anläggningsår.

  Nr. 1, 2000   I drottning Kristinas brev, angående det ständiga knektehållet. (Gunnar Nilsson)

      Landshövding Montgomery och getaren från Gravbäck, historia. (Gunnar Nilsson)

      En omtalad far och omtalad son, om botgöraren Nathanael Hellström. (Gunnar Nilsson)

      Personer från Bygdeå - Nysätra som är inflyttade till Söder, Stockholm. (Birgitta Rosengren, Bro)

      En ovillig skjutsbonde, hämtat från Bygdeå häradsrätts vårting 1810 nr.19.

      Förteckning på Kronohemman och Nybyggen, första åbo och anläggningsår, fortsättning från förra numret.

  Nr. 2, 2000   En hedersman av gamla stammen, om byggmästare Per Berglund. (Margit Jonsson)

      Äktenskapshandel i Bygdeå socken, klipp ur Nordsvenska Dagbladet.

      Giftaslysten änka fick betala för sin kärlek, klipp ur Nordsvenska Dagbladet.

      Den gamla almanachen, när helgdagarna blev fel. (Egon Bosved)

      Soldater ur Bygdeå Kompani omkomna under Karl XII krig 1701-1719. (Mossberg-Lindfors)

      Svenska regenters valspråk.

  Nr. 1, 2001   Bygdeborg. Kaptensboställe, boställsinnehavare.

      Jordeböcker på landet 1524-1908. (Sten Boström)

      Elsa i Ratuvik, källor Bygdeå sockens historia, Mantalslängder, Jordeböcker. (Allan Edström)

      Anders Andersson-Skär i Åkullsjön, född 1696 men var. (Allan Edström)

      Min farfars härstammning, 7 gen. (Allan Edström)

      Livsanteckningar av Nils Olof Bergström. (Ingvar Olofsson, Flarken)

  Nr. 2, 2001   Komminister Carl Gustaf Saedèn med familj. (Martin Edström)

      Minnesanteckningar av Axel Boström, född den 6 okt. 1900. (Sten Boström, Nyköping)

      Den gamla almanachen, väderleksprognoser. (Egon Bosved)

      Ellis Islands databas på internet. (Birgitta Rosengren)

      Min farmors härstammning, 6 gen. (Allan Edström)

      Medlemsförteckning för Bygdeå-Nysätra Släktforskarförening.

  Nr. 1, 2002   IN MEMORIAN, Lars G. Andersson. (Styrelsen)

      Tio bud. Att lära och minnas. (Solstrålen, Sagostundsbarnens tidning, feb.1908)

      Sola går rätt i Bygde, ers majestät. (Saxat från Lennart Lundmarks bok "Tiden är bara ett ord")

      Amanda "Mandis" Sandbergh 1873-1961, major i Frälsningsarmén. (Birgitta Rosengren)

      Släkten på 1900-talet, hur hittar man den? (Kajsa Nilsson)

  Nr. 1, 2003   Dialektdöden svårstoppad. (Birgitta Rosengren)

      Personer i Klara, Stockholm födda i Bygdeå, och Nysätra fs. (Birgitta Rosengren)

      Kyrksilvret från Västerbotten till Gustav Wasas skattkammare. (Västerbottens Läns Hembygdsförenings Årsbok 1922)

      Peter "Foppa" Forsbergs härstammning. (Gunnar Nilsson)

      Bygdeå kyrka plundrad. (Norra Västerbotten)

  Nr. 2, 2003   Carl Johan Tjernströms Fakturabok för åren 1900-1904. (Sammanställt av Ingvar Olofsson)

      Spanska sjukan. (Birgitta Rosengren)

      Municipalsamhällenas folkmängd den 1 januari 1945, Västerbottens län. (Tidens kalender 1946)

      Förteckning över Västerbottens läns Hembyggnadsförenings medlemmar från Bygdeå och Nysätra januari 1924.

      Den gamla svenska bondepraktikan.

      Källkritik av Kalle Bäck, Linköping. (Sammanställt av Birgitta Rosengren)

  Nr. 1, 2004   Gudmund Nilsson och andra värmlänningars utvandring till Västerbotten. (Gunnar Nilsson)

      Om släktforskning - och en fotosamlares funderingar. (Gunnar Nilsson)

      Historien om gamle kyrkoherdens vagnshjul. (Gunnar Nilsson)

      Dödsrunor ur Bygdeå församlings dödbok, 1745-1753.

  Nr. 2, 2004   Julen förr i tiden, ur DAUMS:s arkiv. (Åsa Lundgren)

      Räkning daterad 17 april 1704, från Vederlövs kyrka. (Birgitta Rosengren)

      Anfäder till Nils Sture Brändström på hans fars sida, 7 gen. (Birgitta Rosengren)

      Dödsrunor ur Bygdeå församlings dödbok, 1753-1757.

      Medlemsregister

  Nr. 1, 2005   Kyrkobokens historia. (Sven-Olof Hägglund)

      Kyrkoarkivet i Bygdeå. (Sven-Olof Hägglund)

      Brändström & Österlund (Ewa Leijdström)

      Ur ALMANACK FÖR ALLA 1899 (Birgitta Rosengren)

      Dödsrunor ur Bygdeå församlings dödbok, 1753-1757. Fortsättning

  Nr. 2, 2005   DIS- Föreningen för datorhjälp i släktforskningen.  (Vivianne Bäckström)

      Kyrkobokens historia. (Sven-Olof Hägglund)  Fortsättning

      Minnen från Östra Sjulsmark.  (Ewa Leijdström)

      Julstök och Torpdrömmar.  (Ewa Leijdström)

      Skellefteå Tidning 1870 om utvandring.  (Birgitta Rosengren)

      Emigranter till USA.  (Birgitta Rosengren)

      Dödsrunor ur Bygdeå församlings dödbok, 1753-1757. Fortsättning

  Nr. 1, 2006   En kyrkstöld i Bygdeå kyrka år 1841. (Holger Strand)

      Historia eller bara historier. (Ewa Leijdström)

      En liten historia om en liten nykterhet. (Gunnar Nilsson)

      Ättlingar till Anna Magdalena Jonsdotter, Rickleå.  (Birgitta Rosengren)

      En avgående ordförande. (Allan Edström)

  Nr. 2, 2006   Från Redaktionen (Vivianne Bäckström)

      Bygdeå sockens soldatroten (Vivianne Bäckström)

      Fredagen den 13  (Birgitta Rosengren)

      Antavla Oskar Johansson 1859-1936 (Anders Nilsson)

      Grubblerier år 1949  (Ewa Leijdström)

      Folksägner (Ewa Leijdström)

      Sikeås förste indelte soldat E232

  Nr. 1, 2007   Några rader från Vivianne.  (Vivianne Bäckström)

      Verksamhetsberättelse

      Bureätten i Bygdeå socken (Ulf Lundström)

      Släkten von Ahn i Bygdeå.  (Allan Edström)

      Bygdeåboken (Sven-Olof Hägglund)

      Johan Adrian Österlund (Chennet Wedin)

      Släktforskningsresor - Elgmora (Stig Magnusson)

  Nr. 2, 2007   Några rader om året som gått  (Vivianne Bäckström)

      Kyrkoräkenskaper och sjukdomar

      Släkten Thurdin

      1808-1809 års krig  (Vivianne Bäckström)

      Om kriget 1808-1809, ur Carl Johan Ljunggrens anteckningar

      Ehrenfried Gravallius, krigskorrespondent (Sture Bäckström)

      Gullmarkshemman (Allan Edström)

  Nr. 1, 2008   Ordförarens spalt:  (Vivianne Bäckström)

      Olof Petter Lundström, torpare i Ratu

      Kroksjönäs (Allan Edström)

      Jonas Fridolf Jonsson, hemmansägare i Brattliden (Birgitta Rosengren)

      Johan Petter Landgren, från bonddräng till hamnkapen (Peter Landgren)

  Nr. 2, 2008   Ordförarens spalt:  (Vivianne Bäckström)

      Önde i Öndebyn (Karl-Olov Åhman)

      Gästgiverier och postbönder (Allan Edström)

      Folkräkningen (Ted Rosvall)

      Historien om ett soldattorp (Karl-Olov Åhman)

      Robertsfors Bruk 250 år

      Arkiv, källor och länkar för släktforskare

  Nr. 1, 2009   Några rader från Vivianne.  (Vivianne Bäckström)

      Verksamhetsberättelse

      Bygde sten och tio älvars land (Karl-Olov Åhman)

      Robertsfors bruk under de första 25 åren  (Sammanfattat av Vivianne Bäckström)

      De första bruksarbetarna vid Robertsfors bruk (Anders Nilsson)

      Kolarna vid bruket (Anders Nilsson)

      Några smeder vid Robertsfors bruk (Anders Nilsson)

      Karta över Robertsfors bruk år 1799

  Nr. 2, 2009   Ordförandes spalt:  (Vivianne Bäckström)

      Bomärken 1752 (Allan Edström)

      Robertsfors kommuns posthistoria  (Holger Söderström)

      Granbergets nybygge  (Sture Bäckström)

      Birkarlar  (Karl-Olov Åhman)

  Nr. 1, 2010   Protokoll årsmöte

      Namnet Bygdeå (Karl-Olov Åhman)

      Garvaren J O Johansson, Bygdeå (Martin Edström)

      Brev Till Christina (J R Bäckman)

      Bondesläkt i förvandling (Vivianne Bäckström)

  Nr. 2, 2010   Somrarna på Hälsan (Karl-Erik Lindqvist)

      Nybygget Fågelsång (Vivianne & Sture Bäckström)

      Nybygget Södra Sjönäs (Holger Söderström)

  Nr. 1, 2011   Utflykt till några nybyggen

      Sjömannen Johan Erik Johansson från Nyvik

      Lappspelemannes sorgeliga död - ett nybyggaröde i socknen (Mats Karlsson)

      Mordet på bonden Per Persson från Sikeå  (Karl-Olov Åhman)

      Domen mot Lapppojkarna

      Några kvinnoöden i slutet av 1800-talet (Martin Edström)

      Från årsmötet i föreningen (Vivianne Bäckström)

      Leander Andersson - Lövånger - USA (bo Nordenfors)

  Nr. 2, 2011   Information om föreningen (Vivianne Bäckström)

      Kullholm (Karl-Olov Åhman)

      Brände krononybygge (Astrid Andersson)

      Ivarsnäs krononybygge (Holger Söderström)

      Släktbilden från Johanneslund (Sture Bäckström)

  Nr. 1, 2012   Skinnarbyn (Allan Edström)

      Gravstenar

      Gamla Storbäckens äldre historia (Karl-Olov Åhman)

      Kronolänsman Ludvig Wahlberg (Martin Edström)

      Kraftstationen i Gamla Storbäcken (Holger Lundström)

  Nr. 2, 2012   Per Persson i Bobacken (Allan Edström)

      Gamla Storbäckens äldre historia, fortsättning (Karl-Olov Åhman)

      Handelsmannen G V Andersson (Vivianne Bäckström)

      Gabrielsbo i Sikeå - CM Moretz (Sture Bäckström)

      Galeasen Anettes förlisning (Sture Bäckström)

      Ståbäckens krononybygge (Sture Bäckström)

  Nr. 1, 2013   Information om föreningen (Vivianne Bäckström)

      Gamla Storbäcken - Öndebyn 1-2 (Karl-Olov Åhman)

      Sjöhjälten Andreas Eriksson  (Vivianne & Sture Bäckström)

      Familjen Hammarsten, Robertsfors

  Nr. 2, 2013   Information om föreningen (Vivianne Bäckström)

      Selsbergs krononybygge

      Nya böcker om kommunen, Norum med omnejd (Holger Söderström)

      Nya böcker om kommunen, Välkommen till Gulltjärn

      Scharlakansfeberns härjningar

      Hallmanska stadsplanen

      Storgatan i Robertsfors

      Hedersstipendum till Ingeborg Hörnell

  Nr. 1, 2014   Föreningsinformation (Vivianne Bäckström)

      Tryssön  (Sture Bäckström)

      Nya Storbäcken /Karl-Olov Åhman)

      Kortnotiser  (Vivianne Bäckström)

  Nr. 2, 2014   Födelsedagskalas, vi har fyllt 20 år

      Historien on gård - Småröningen

      Utflykt till Björkliden, Bäckliden m.fl    

      Anders Andersson-Åberg

      Sjömannen "En Jank dära Näse"

      En sjökatastrof 1914

Nr 1 2015 Om Djäkneboda

       Eric Burman - den svenska meteorologins fader

       Bernt Lindfors antavlor

       Om Nyvik  

       Utflykt till Berga, Bergabäck, Vimmerby   

 Nr 2 2015 Om Bäcks by

      Löjtnantsbostället Bäckegård och dess bosättare

      Om Leonard Bygdén   

      Dalkarlsåleden

Nr 1 2016 Mordbranden i Gullmark 1932

     Om  Edfastmark nr 3

      Bergkungen Pelle Karlsson   

      Ryssar i Bygdeå socken

Nr 2 2016 Utflykt till Trybäck

     Erik Petter Eriksson i Kullholm

     Hemmansaffärer

     Pehr  Stenbergs levernesbeskrivning

     Husförhör i Åkullsjön 

     1790-talets Åkullsjön

     Släkten Thun

Nr 1 2017 Rote 17 Krigsberg

     Jaktdrama 1927

     Utflykt Holmfors-Brattfors

     Nils Mattsson - Åkullasläkten

     Drunkningsdrama Kroksjön 1700-talet

Nr 2 2017 1842 års folkskolestadga

     Om skolorna i Bygdeå och Nysätra socknar

     Skolan  i  Smårödningen

     Skolan i Gumboda-Klintsjön

     Skolan i Granån

     Skolbyggnader i Bygdeå 

Nr 1 2018 Föreningen 25 år   

     Bågaskattelängd 1555

     Nämndemän 1555

     Kyrkstigen till Bygdeå

     Bänklängd 1762

     Spärrbalongsolyckan i Dalkarlså 1940

Nr 2 2018 Jul i Gryssjön

     Soldater i Bygdsiljum 

     En vikingasaga i Österled  - om DNA

     Kyrkstigar och kyrkvägar

     Boken om Bygdå sckens  öde krononybyggen klar 

Nr 1 2019 Fotoprojektet

      Klanen ANT

      Antavla Holger Söderström

      Vart leder stigen

      Utflykt  till Flarken