Styrelsen för 2018


Ordförande:

Vivianne Bäckström

Brännstan 67

915 93 Robertsfors

tel: 073-0779205


Vice ordförande:

Mats Karlsson

Granbacken 7

915 32 ROBERTSFORS

tel: 070-582 97 97


Sekreterare

Gunilla Högkvist

Tallstigen 9

915 32 ROBERTSFORS


Kassör:

Holger Söderström

Bäckvägen 16

915 98  BYGDEÅ

tel: 070-568 46 68


Ledamot:

Ann-Sofie Englund

Tel: 0934-10408


Ersättare

Majken Eriksson

Helena Löfgren


Valberedningen:

Gerhard Johansson, Ingamaj Jakobsson och styrelsen

 
Consectetuer,  variusi ipsum nullam repellendus